Konstaterade fall av dödligt våld 2023.

En granskning av anmält dödligt våld 2023

Information om publikationen

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i tio av de konstaterade fallen av dödligt våld 2023, vilket utgjorde 8 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. Antalet var detsamma som förra året, 2022. 

I alla tio fall av dödligt våld i parrelation 2023 var offret en kvinna. Kvinnliga offer för dödligt våld i en parrelation motsvarade 30 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor 2023. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18