Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2023. En redovisning av omständigheter kring brottshändelser.

NTU Kortanalys 1/2024

Information om publikationen

Den här kortanalysen presenterar resultat från uppföljningsintervjuerna till Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023. Resultaten gäller brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott och personrån, och beskriver olika omständigheter kring de brottshändelser som personer i åldrarna 16–84 år uppgett att de utsattes för under 2022.

Senast uppdaterad: 2021-11-18