Våld i nära relationer : riskfaktorer och konsekvenser.

SNS Analys 102

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2024
  • Avsändare: SNS
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 22

Information om publikationen

Med hjälp av registerdata från bland annat hälso- och sjukvården och polisen studerar författarna i denna rapport riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Analysen visar att förövare och våldsutsatta före den första rapporterade våldshändelsen är mer socioekonomiskt sårbara än befolkningen som helhet. Det märks exempelvis i lägre utbildningsnivå, sämre produktivitet på arbetsmarknaden och sämre mental och fysisk hälsa. Resultaten visar även bestående negativa effekter av (rapporterat) våld för både våldsutsatta och förövare: försämrade arbetsmarknadsutfall, ökad brottslighet och förhöjd risk att vårdas för både mental och fysisk ohälsa.

Sammantaget visar resultaten på betydande individuella och samhälleliga kostnader för våld i nära relationer. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18