Domestic Homicides and Suspected Victim Suicides 2022–2023.

Year 3 Report

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2024
  • Avsändare: Home Office
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 100

Information om publikationen

Enligt rapporten antas 93 personer i England och Wales ha tagit sitt liv under perioden 1 april 2022 till 31 mars 2023 efter att ha utsatts för våld i nära relation. Det är fler än antalet som mördades av en partner eller tidigare partner under samma period.

Rapporten Domestic Homicides and Suspected Victim Suicides visar en ökning av misstänkta självmord av personer som har utsatts för våld i nära relation. Ökningen tros hänga samman med större kunskap om och medvetenhet kring kopplingen mellan våld i nära relation och självmord. Det kan dock inte uteslutas att det har skett en faktisk ökning av antalet fall.

Senast uppdaterad: 2021-11-18