Täckmantel : äktenskap.

Kvinnojourernas erfarenhet av fru-import

  • Utgivningsår: 2009
  • Författare: Emma Wilén
  • Avsändare: Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS)
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

En särskilt utsatt grupp är kvinnor som flyttat till Sverige på grund av en relation med en svensk man. Kvinnorna kommer ofta till kvinnojourer för att mannen utsatt dem för våld och de har antingen lämnat mannen eller blivit lämnade av honom. Ofta har deras förhållande varat i mindre än två år, vilket ger kvinnorna små chanser att beviljas permanent uppehållstillstånd. För jourerna är det svårt att hjälpa dessa kvinnor då de vanliga sätten att ge stöd av olika anledningar inte fungerar.

Denna rapport syftar till att synliggöra en särskilt utsatt grupp kvinnor och väcka debatt och opinion kring deras situation. I rapporten beskrivs först Roks kvinnojourers erfarenhet av så kallad fruimport under 2008. Sedan följer en översikt av relevanta lagar och sist kommer en diskussion och åtgärdsförslag. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18