Om våldsutsatta, missbrukande kvinnors situation

– Undersökning av erfarenheter och arbetssätt på kvinnojourer respektive behandlingshem för missbrukare

  • Utgivningsår: 2004
  • Författare: Pia Jarnling
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Rapport från Alla kvinnors hus, Stockholm. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18