När var och en sköter sitt. Hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour?

Sköndalsinstitutets Arbetsrapportserie nr 21

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2001
  • ISSN: 1402-277X
  • Författare: Christine Bender, Carin Holmberg
  • Avsändare: Sköndalsinstitutet
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie avser att ge möjlighet att publicera delrapporter och delresultat från större studier, aktuella kunskapsöversikter och uppsatser samt arbeten som inte har någon annan publiceringsform.

I denna arbetsrapport presenteras delresultat från studien: ”Hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour”. Ett forskningsprojekt som finansieras av Brottsofferfonden. Författarna Christine Bender, socionom, och Carin Holmberg, sociolog, arbetar som forskningsassistent respektive forskare vid Sköndalsinstitutet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18