När var och en sköter sitt ... Hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour?

Sköndalsinstitutets Arbetsrapportserie nr 21

  • Utgivningsår: 2001
  • ISSN: 1402-277X
  • Författare: Christine Bender, Carin Holmberg
  • Avsändare: Sköndalsinstitutet
  • Typ: Rapport
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie avser att ge möjlighet att publicera delrapporter och delresultat från större studier, aktuella kunskapsöversikter och uppsatser samt arbeten som inte har någon annan publiceringsform.

I denna arbetsrapport presenteras delresultat från studien: ”Hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour”. Ett forskningsprojekt som finansieras av Brottsofferfonden. Författarna Christine Bender, socionom, och Carin Holmberg, sociolog, arbetar som forskningsassistent respektive forskare vid Sköndalsinsitutet.