En studie av homofoba hatbrott i Sverige

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2006
  • ISBN: 91-976073-4-7
  • Författare: Anna-Maria Sörberg, Eva Tiby
  • Avsändare: Forum för levande historia
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Homofobiska hatbrott som går vidare till åtal varierar mellan 0 och 29 procent mellan olika polismyndigheter. Bara 35 av 367 anmälningar har gått vidare från polismyndigheten till åklagarmyndigheten. Endast i två fall har straffskärpningsbestämmelsen tillämpats. Huvudfrågan i studien är om det rättsliga verktyg som straffskärpningsregeln utgör faktiskt kommer till användning. Andra vägledande principer för studien har varit frågor om rättssäkerhet, enhetlighet i rättstillämpningen och tillgång på vägledande beslut från polis, åklagare och domstolar.

Senast uppdaterad: 2021-11-18