"och han sparkade mamma..." : möte med barn som bevittnar våld i sina familjer

  • Utgivningsår: 1999
  • ISBN: 91-89366-13-1 (spiralh.) ; 292:00
  • Författare: Ami Arnell, Inger Ekbom
  • Avsändare: Rädda barnen
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn – Trappanmodellen. Metoden har under de senaste tio åren fått stor spridning i Sverige. Boken innehåller dels en faktadel, där författarna diskuterar hur barn påverkas av våldet i sina familjer samt hur samhällets stöd är utformat, dels ett konkret arbetsmaterial med utförlig beskrivning av hur det kan användas i arbetet med barnen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18