Vi är många : övergrepp mot kvinnor som använder psykiatrin

: en omfångsstudie

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2004
  • Författare: Anita Bengtsson-Tops
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Föreliggande rapport är en del av ett större kvinnoprojekt inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Kvinnoprojektet som har namnet ”Vågskålen” syftar till att dels göra en kartläggning av förekomsten av övergrepp mot kvinnor som använder sig av den psykiatriska vården (dvs. föreliggande studie) och dels utveckla och utvärdera utbildnings- och interventionsprogram riktade till kvinnor med psykisk ohälsa. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18