Carin Holmberg

Titel: Fil. dr i sociologi

E-post: carin.holmberg@gmail.com

Presentation

Carin Holmberg har forskat om mäns våld mot kvinnor, våld i lhbt-relationer samt kopplingen mellan våld i parrelationer och våld mot djur. 

Publikationer i urval

Holmberg, C. (2022) Genväg till forskning. Kunskapsläget om våld i samkönade och transpersoners relationer. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Göteborg: Västra Götalandsregionen.  

Holmberg, C. & Smirthwaite, G. (2021) ”Mäns våld mot kvinnor i missbruk/beroende" i Linn Moser Hällen (red): Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Stockholm: Liber AB.

Lilliesköld, T. & Holmberg, C. (2021) ”Sambandet mellan våld mot kvinnor, barn och familjedjur” i Linn Moser Hällen (red): Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Stockholm: Liber AB.

Lilliesköld, T. & Holmberg, C. (2021) Inte utan min hund. Roks, Stockholm.

Holmberg, C. & Holst, W. (2020) Oslagbara damer – Fragment ur Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer (Roks) politiska historia. Roks, Stockholm 2020.

Holmberg, Carin (2019) ”Mäns våld mot kvinnor – Dess samhälleliga och interpersonella betydelse”. Socialmedicinsk tidskrift 96 (4) 2019 s, 483-489.

Holmberg, C. & Lilliesköld, T. (2018) Handlingsplan för att hjälpa våldsutsatta – för personal på djurkliniker. Stockholm, Svenska Djurskyddsföreningen.

Holmberg, Carin, Enander, Viveka & Lindgren, Anne-Li (2015) "Ett litet ord betyder så mycket: Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelseförskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor". Sociologisk Forskning Årg 52, 2015:3 (257-278).

Smirthwaite, Goldina & Holmberg, Carin (2014) "Uppbrottstrappan – En modell för intersektionellt socialt arbete"Tidskrift för Genusvetenskap 35(2-3) s 105-128. 

Enander, Viveka, Holmberg, Carin & Lindgren, Anne-Li (2013) Att följa med samtiden – Kvinnojoursrörelse i förändring. Stockholm: Atlas Akademi.

Enander, Viveca & Homberg, Carin (red.) (2011) Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur. 

Holmberg, Carin (2011) "Nya målgrupper och metoder – om djurs roll i uppbrottsprocessen" i Holmberg, Carin & Enander, Viveca (red.) Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur.

Holmberg, Carin & Stjernqvist, Ulrica (2008) Våldsamt lika och olika: en skrift om våld i samkönade parrelationer. RFSL. 

Holmberg, Carin & Enander, Viveka (2004/2007/2011) Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Ystad: Kabusa böcker.

Holmberg, Carin, Smirthwaite, Goldina & Nilsson, Agneta (2005) Mäns våld mot missbrukande kvinnor: ett kvinnofridsbrott bland andra. Stockholm: Mobilisering mot narkotika. 

Holmberg, Carin, Stjernqvist, Ulrica & Sörensen, Eva (2005) Våldsamt lika och olika: om våld i samkönade parrelationer. Stockholm: Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet. 

Holmberg, Carin (2004) Med husbondens röst: om våld mot djur i misshandelsrelationer. Ystad: Kabusa böcker.

Holmberg, Carin & Bender, Christine (2003) "Det är något speciellt med den här frågan": om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor. Umeå: Brottsoffermyndigheten.

Holmberg, Carin & Bender, Christine (2001) När var och en sköter sitt... : hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? Stockholm: Sköndalsinstitutet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18