Claes Ekenstam

Titel: Lektor i vårdvetenskap

Lärosäte: Högskolan i Borås

E-post: claes.ekenstam@hb.se

Presentation

De två senaste forskningsprojekt Claes Ekenstam arbetat med är "Det socialt belönade och det problematiserade våldet: En genusvetenskaplig studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män" (2007–2010) och "Den mannlige smerte –mens erfaringer med vold i nära relasjoner" (2016). 

Läs en intervju med Claes Ekenstam i NCK:s kunskapsbank: "Svårt få hjälp för utsatta män" (2017) 

Publikationer i urval

Ekenstam, Claes et al. (2017) Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Proba samfunnsanalyse, rapport 2017:02. Publikationen i fulltext

Ekenstam, Claes & Lorentzen, Jørgen (red.) (2006) Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund. Mer information om publikationen

Ekenstam, Claes et al. (1998) Rädd att falla: studier i manlighet. Stockholm: Gidlund. Mer information om publikationen