Claes Ekenstam

Titel: Lektor i vårdvetenskap

Presentation

De två senaste forskningsprojekt Claes Ekenstam arbetat med är "Det socialt belönade och det problematiserade våldet: En genusvetenskaplig studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män" (2007–2010) och "Den mannlige smerte –mens erfaringer med vold i nära relasjoner" (2016). 

Läs en intervju med Claes Ekenstam i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Svårt få hjälp för utsatta män" (2017)

Publikationer i urval

Ekenstam, Claes et al. (2017) Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Proba samfunnsanalyse, rapport 2017:02. 

Ekenstam, Claes & Lorentzen, Jørgen (red.) (2006) Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund. 

Ekenstam, Claes et al. (1998) Rädd att falla: studier i manlighet. Stockholm: Gidlund. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18