Sexualbrottsärenden på SKL

Information om publikationen

Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till relativt långa handläggningstider. Information om möjligheter och begränsningar, tydligare riktlinjer och prioriteringsgrunder kan underlätta för en snabbare hantering av dessa ärenden på SKL (numera NFC).

Artikel i Kriminalteknik 4, 2008. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18