Vittnesstöd

– Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten

Information om publikationen

Syftet med denna rapport är att presentera förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten i enlighet med det uppdrag Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick av regeringen i juni 2014. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18