Specialisering av domare i humanjuridik.

Slutrapport

  • Utgivningsår: 2007
  • Avsändare: Domstolsverket
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 62

Information om publikationen

Under 2004-2006 har ett projekt med specialisering av domare i humanjuridik bedrivits vid vissa domstolar i Stockholmsområdet samt i Hovrätten för Västra Sverige. I projektet har utbildning genomförts med stöd av Domstolsverket. En slutsats är bland annat att effektiviteten i handläggningen av mål har ökat med specialiseringen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18