Vad tycker brukarna?

En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige

Information om publikationen

Som en del av kvalitetsarbetet vid Hovrätten för Västra Sverige har en intervjuundersökning genomförts med målsägande, vittnen och tilltalade (brukarna) i brottmål i syfte att få fram deras uppfattning om kvaliteten i hovrättens information, service och bemötande.

Kvalitativa intervjuer med totalt 65 brukare har genomförts direkt efter huvudförhandlingen i hovrättens lokaler.

De uppfattningar som brukarna har beträffande kvaliteten i hovrättens verksamhet varierar. Många brukare är nöjda med den information, service och det bemötande de får från hovrätten. Men det finns också brukare som lämnat synpunkter och haft önskemål om förbättringar för att höja kvaliteten i hovrättens verksamhet i dessa avseenden.

Senast uppdaterad: 2021-11-18