Offentlighet och sekretess hos det allmänna

: Information om offentlighets- och sekretesslagen m.m.

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2009
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Skrift
Senast uppdaterad: 2021-11-18