Offentlighets- och sekretesslagen : en kommentar

  • Utgivningsår: 2009
  • ISBN: 978-91-39-11096-5 (i ringpärm)
  • Författare: Ulrika Geijer, Eva Lenberg, Anna Tansjö
  • Läs mer: Libris
Senast uppdaterad: 2021-11-18