Mari Brännvall

Titel: Fil.dr i socialt arbete, utvecklingsledare

Annan hemvist: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

E-post: mari.brannvall@vgregion.se

Presentation

Mari Brännvall är fil.dr i socialt arbete och arbetar som utvecklingsledare vid VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer. På VKV arbetar Mari med att skapa, samla och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hon forskar för närvarande om rutinmässiga frågor om våld inom hälso- och sjukvården samt om myndighetssamverkan vid akuta händelser av våld i nära relationer.

Mari Brännvall disputerade 2016 vid Malmö högskola med avhandlingen "Frigörelse med förhinder: Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld mot kvinnor i nära relationer". Hennes forskningsområden är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, uppbrott ur våld, myndighetssamverkan vid våld i nära relationer och offentliga verksamheters hantering av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mari är socionom och genusvetare, och har tidigare arbetat kliniskt med att stödja våldsutsatta kvinnor inom socialtjänsten och kvinnojour. Mari har även arbetat på strategisk nivå inom socialtjänsten med att utveckla socialtjänstens stöd till våldsutsatta och barn som upplevt våld. 

Läs också en intervju med Mari Brännvall i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Polisanmälan kan hjälpa våldsutsatta kvinnor att bryta upp"

Nuvarande forskningsprojekt

Utvärdering av SIMBA-projektet: Rutinmässiga frågor om våld till barn och unga inom barnpsykiatriska och barnmedicinska mottagningar.

Utvärdering av pappa/partner-projektet: Rutinmässiga frågor om våld till pappor/partners inom barnavårdscentraler.

Tidsperiod: 2020–2021

Publikationer i urval

Eriksson, M, Brännvall M & Ekström, V (2020) Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Utvärdering av Islandsprojektet. Västra Götalandsregionen.

Brännvall, M (2018) ”Våldet och polisanmälan” i Sinisalo E & Moser Hällen L (red.). Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm: Liber, 89-97.

Brännvall, Mari (2016). Frigörelse med förhinder: om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer. Avhandling. Malmö: Malmö högskola. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18