Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen

  • Utgivningsår: 2009
  • ISBN: 978-91-7223-373-7
  • Författare: Irja Hed
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris
Senast uppdaterad: 2021-11-18