”Tack för att ni frågar” – Screening om våld mot kvinnor

Information om publikationen

Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag om våld mot kvinnor bedrivit ett metodutvecklingsprojekt där kvinnor vid besök på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar rutinmässigt tillfrågats om våldsutsatthet. Syftet med projektet var att pröva screening om våld som metod.

Senast uppdaterad: 2021-11-18