Straffrätt och mäns våld mot kvinnor

: om straffrättens förmåga att producera jämställdhet