Evidensbaserad praktik i socialt arbete

  • Utgivningsår: 2008
  • ISBN: 978-91-7205-602-2
  • Redaktör: Ulla Jergeby
  • Avsändare: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Inom socialt arbete intresserar sig idag allt fler för evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik kan beskrivas som en process i flera steg som bygger på tre kunskapskällor:

  • den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
  • brukarens önskemål och värderingar
  • den professionelles erfarenhet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18