Övergrepp mot kvinnor och barn : den rättsliga hanteringen

  • Utgivningsår: 2009
  • ISBN: 978-91-39-01426-3
  • Författare: Christian Diesen, Eva F. Diesen
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Boken är baserad på en studie genomförd under åren 2005–2008, där juridiska forskare gått igenom närmare 10 000 förundersökningar och 1 200 domar rörande våldtäkter, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott. Bokens författare har dessutom deltagit i en EU-studie om våldtäktsbrottet i Europa och inventerat sexualbrott utomlands med svenska offer eller förövare. Studien visar att brotten mot kvinnor och barn ökar och att det finns betydande brister inom rättsapparaten när det gäller att utreda och bedöma dessa brott.

Boken är en kunskapskälla när det gäller övergreppsproblematik, polisutredningar och domstolspraxis på området och är lämpad såväl för praktiker som för övriga intresserade.

Senast uppdaterad: 2021-11-18