Kerstin E. Edin

Titel: Med. dr, MPH, leg. barnmorska. Universitetslektor på barnmorskeutbildningen

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Institutionen för omvårdnad

E-post: kerstin.edin@umu.se

Webbsida: Kerstin Edins forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Kerstin E. Edin forskar om partnerrelaterat våld med ett speciellt fokus på genus, sexualitet och graviditetsperioden.

Forskningsprojekt

Titel på projekt 1
Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

Beskrivning av projektet
Kerstin Edin är involverad i ett forskningsprojekt i Spanien tillsammans med en forskargrupp som leds av Dr Isabel Goicolea. Trots att partnerrelaterat våld mot kvinnor har erkänts som ett folkhälsoproblem, förblir den verkliga integrationen av förebyggande insatser och hantering av IPV inom hälso- och sjukvården en utmaning. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka varför och på vilket sätt personal inom primärvården i Spanien väljer att engagera sig i kampen mot IPV i deras dagliga verksamhet. Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

Finansiärer
COFAS Marie Curie Fellowship

Projektperiod
2012-05-01 - 2015-04-30

Titel projekt 2
Manligt våld - Retoriska och ideologiska positioneringar i våldsbenägna mäns berättelser (Male violence - Rhetoric and ideological positioning in stories told by men inclined to violence).

Beskrivning av projektet
Kvalitativa forskningsintervjuer med män som genomgått behandlingsprogram inom frivården.

Finansiärer
Projektet var i början finansierat av medel från Vetenskapsrådet (K2002-27X14290-01A).

Tidsperiod
Avslutat 2014

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Ann Öhman, Anna-Karin Hurtig, Miguel Sebastian, Carmen Vives-Cases, Erica Briones, Amaia Maquibar

Projekt 2
Bo Nilsson, universitetslektor, Institutionen för kultur och mediavetenskaper, Umeå universitet

Publikationer i urval

Edin Kerstin, Nilsson Bo (2014) Narratives of men attending anti-violence programmes in Sweden. Women's Studies International Forum. 46:96–106.

Edin Kerstin, Nilsson Bo (2013) Between desire and rape – narratives about being intimate partners and becoming pregnant in a violent relationship. Global Health Action. Dec 5;6:20984.

Isabel Goicolea, Erica Briones-Vozmediano, Ann Öhman, Kerstin Edin, Fauhn Minvielle and Carmen Vives-Cases (2013). Mapping and exploring health systems' response to intimate partner violence in Spain. BMC public health, 13(1): 116. 

Goicolea, Isabel, Salazar Torres, Mariano, Edin, Kerstin; et al. (2012). When sex is hardly about mutual pleasure: Dominant and resistant discourses on sexuality and its consequences for young people's sexual health. International Journal of Sexual Health, 24(4): 303-317. 

Goicolea, Isabel, Öhman, Ann, Salazar Torres, Mariano, Morras, Ione, Edin, Kerstin (2012). Condemning violence without rejecting sexism?: Exploring how young men understand intimate partner violence in Ecuador. Global health action, 5: 1-12. 

Torres, Salazar, Goicolea, Isabel, Edin, Kerstin, Öhman, Ann (2012). 'Expanding your mind': the process of constructing gender-equitable masculinities in young Nicaraguan men participating in reproductive health or gender training programs. Global health action, 5: 17262. 

Edin, Kerstin E., Dahlgren, Lars, Lalos, Ann & Högberg, Ulf (2010) 'Keeping up a Front': narratives about intimate partner violence, pregnancy and antenatal careViolence against Women, vol. 16(2), 2010, s. 189-206.

Edin, Kerstin E., Dahlgren, Lars, Högberg Ulf & Lalos, Ann (2009) “The pregnancy put the screws on', discourses of professionals working with men inclined to violenceMen and Masculinities, vol. 11(3), 2009, s. 307 - 324. 

Edin, Kerstin E., Lalos Ann, Högberg, Ulf & Dahlgren Lars (2008) Violent men: ordinary and deviant. Journal of Interpersonal Violence, vol. 2(23), 2008, s. 225-44. 

Stenson Kristina, Öberg Mariella, Witkowski Åsa, Heimer Gun, Högberg Ulf & Edin Kerstin E. (2008) Hur frågar vi för att identifiera utsatta kvinnor?Läkartidningen, nr. 22, 2008, s. 105. 

Högberg, Ulf & Edin, Kerstin E. (2008) Fråga om våld i mödrahälsovården – inte ett antingen eller. Läkartidningen, nr. 20, 2008, s. 1505-6. 

Edin, Kerstin E. (2006) Perspectives of Intimate Partner violence, focusing on the period of pregnancy. Avhandling. Umeå: Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18