Avslöjandets tid

: kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp

Information om publikationen

I Ninni Carlssons doktorsavhandling har hon samtalat med åtta kvinnor om deras liv och erfarenheter av att bearbeta sexuella övergrepp i barndomen. Kvinnorna föddes mellan 1930- och 70-tal och är uppväxta i olika delar av Sverige. Oavsett var och när förmedlar de en gemensam upplevelse av en historisk epok, avslöjandets tid, då det blir oerhört viktigt att få säga att de varit utsatta. Genom den nya kvinnorörelsens arbete, och under den uppblossande incestdebatten, etableras ett motstånd på individuell, social, offentlig och diskursiv nivå mot ett våld som i huvudsak varit dolt inom hemmet. Sexuella övergrepp blir ett strukturellt och politiskt problem, och ett kollektivt arbete för jämlikhet och rätten till en egen livshistoria börjar.

OBS: Fulltextlänken leder till Göteborgs universitets elektroniska arkiv där det finns en längre sammanfattning på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-11-18