Genusforskning inom juridiken

  • Utgivningsår: 2001
  • ISBN: 91-88874-76-1
  • Författare: Eva-Maria Svensson
  • Typ: Bok
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris