Maria Emmelin

Titel: Professor, social medicin och global hälsa

Lärosäte: Lunds universitet

E-post: maria.emmelin@med.lu.se

Webbsida: Maria Emmelins forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Maria Emmelin forskar om våld mot kvinnor och barn ur ett internationellt såväl som nationellt perspektiv. Hon har medverkat i WHO studien om våld mot kvinnor, WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women (2005), specifikt i den Etiopiska delstudien och har även varit involverad i kvalitativa och kvantitativa studier om våld mot kvinnor i Indonesien, Tanzania och Bangladesh.

Publikationer i urval

Karim, R., Emmelin, M., Wamala Andersson, S., & Lindberg, L. (2020). Socioeconomic development initiatives and women’s experiences of marital violence in rural Bangladesh. International Social Work.

Agardh, A., Andersson, U., Björklund, H., Elén, E., Emmelin, M., Lindell, L., Palmieri, J., Priebe, G., & Östergren, P-O. (2020). Tellus – sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet: Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från anställda, doktorander och studenter. Lund: Lunds universitet. 

Belay, S., Astatkie, A., Emmelin, M., & Hinderaker, S. G. (2019). Intimate partner violence and maternal depression during pregnancy: A community-based cross-sectional study in Ethiopia. PLoS ONE, 14(7), [e0220003]. 

Ohman, A., & Emmelin, M. (2014). Development policies, intimate partner violence, Swedish gender equality and global health. Women's Studies International Forum, 46, 115-122.

Ellsberg, M., & Emmelin, M. (2014). Intimate partner violence and mental health. Global Health Action, 7, 1-3.

Fernbrant, C., Emmelin, M., Essén, B., Östergren, P-O., & Cantor-Graae, E. (2014). Intimate partner violence and poor mental health among Thai women residing in Sweden. Global Health Action, 7, 1-12.

Hayati, EN., Emmelin, M. & Eriksson, M. (2014). "We no longer live in the old days": a qualitative study on the role of masculinity and religion for men's views on violence within marriage in rural Java, Indonesia. BMC Women's Health, vol. 14, 58. 

Hayati, EN., Eriksson, M., Hakimi, M., Hogberg, U. & Emmelin, M. (2013). Elastic band strategy': women's lived experiences of coping with domestic violence in rural Indonesia. Global Health Action, vol. 6, s. 1-12. 

Karim, KMR., Emmelin, M., Resurreccion, BP. & Wamala, S. (2012). Water Development Projects and Marital Violence: Experiences From Rural BangladeshHealth Care for Women International, vol. 33, nr. 3, s. 200-216.

Laisser, RM., Nystrom, L., Lugina, HI. & Emmelin, M. (2011). Community perceptions of intimate partner violence:  a qualitative study from urban Tanzania. BMC Women's Health, vol. 11, 13. 

Laisser, RM., Nystrom, L., Lindmark, G., Lugina, HI. & Emmelin, M. (2011). Screening of women for intimate partner violence: a pilot intervention at an outpatient department in Tanzania. Global Health Action, vol. 4.

Muganyizi, Projestine S., Hogan, Nora & Emmelin, Maria m. fl. (2009). Social Reactions to Rape: Experiences and Perceptions of Women Rape Survivors and Their Potential Support Providers in Dar es Salaam, TanzaniaViolence and Victims, vol. 5(24), 2009, s. 607-26. 

Laisser, Rose M., Lugina, Helen I., Nyström, Lennart, Lindmark, Gunilla & Emmelin, Maria (2009). Striving to make a difference. Healthcare worker experiences with intimate partner violence clients in TanzaniaHealth Care for Women International, vol. 30(1-2), 2009, s. 64–78. 

Deyessa Negussie, Berhane Yemane, Alem Atalay, Ellsberg Mary & Emmelin Maria m. fl. (2009). Intimate partner violence and depression among women in rural Ethiopia: a cross-sectional studyClinical Practice and Epidemiology in Mental Health, vol. 5(1), 2009, s. 8. 

Emmelin, Maria (2004). Self-rated health in public health evaluation. Avhandling. Umeå: Umeå universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18