Staffan Janson

Staffan Janson, Staffan Janson

Titel: Adj. professor i folkhälsovetenskap (Karlstad) och gästprofessor i pediatrik (Uppsala universitet)

Lärosäte: Karlstads universitet

Institution: Avdelningen för hälsa och miljö

E-post: staffan.janson@kau.se

Presentation

Jag forskar om barnmisshandel och vanvård, skador hos barn samt allmänt om barns hälsa, men med huvudinriktning sociala förhållanden och hälsa.
 

Forskningsprojekt

De svenska nationella studierna om kroppslig bestraffning av barn. 

Upprepade studier ungefär vart femte år med enkäter, dels till föräldrar om uppfostringsmetoder, dels till skolbarn om utsatthet för våld i hemmen och annan utsatthet. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Carolina Jernbro, Birgitta Svensson, Ylva Tindberg

Publikationer i urval


Engelskspråkiga artiklar

Otterman G, Lahne K, Arkema E, Lucas S, Janson S, Hellström-Westas L. Childhood death rates declined in Sweden from 2000-2014 but deaths from externa causes were not always investigatedActa Paediatrica 2019, 108: 160-168.

Janson S. Epidemiological studies of child maltreatment – difficulties and possibilities. Chapter in Kiess, Bornehag & Gennings: Pediatric Epidemiology, Springer, Germany; 2017.

Engh L, Janson S, Svensson B, Bornehag CG, Eriksson UB. Swedish population-based study of foster children had increased risk for ill-health, negative lifestyle and school failure. Acta Paediatrica 2017 Volume 106, Issue 10 Pages 1635-1641.  

Otterman G, Jalsenius M, Maguire S, Sarkadi A & Janson S. Child maltreatment paediatrics is marked by wide variation in practice. Accepted for publication in Acta Paediatrica 2017; (106):1110-1117.

Ellonen N, Peltonen K, Pösö T, Janson S. A multi-faceted risk analysis of father's self-reported physical violence toward their children. Aggressive Behavior 2016 Nov 23 (ahead of print).

Beckman L, Janson S, Nyberg C, Kalander Blomqvist M, Eng-Kraft L, von Kobyletzki L. Associations between neurodevelopmental disorders and factors related to school, health, and social interaction in schoolchildren: Results from a Swedish population-based survey. Accepted for publication by Disability and Health Journal 2016 Volume 9, Issue 4, Pages 663–672 

Jernbro C, Janson S. Violence against children in Sweden 2016. Stockholm; Allmänna Barnhuset ISBN 978-91-86759-36-0. 

Lucas S, Jernbro C, Tindberg Y, Janson S. (2016) Bully, bullied and abused. Associations between violence at home and bullying in childhood. Scand J Publ Health 2016;44:27-35.

Janson S. (2016) Circumcision of young boys: A conflict between parental and child rights. In Jänterä-Jareborg (2016) The Child's interests in conflict. Cambridge UK: Intersentia.

Ellonen N, Jernbro C, Lucas S, Tindberg Y, Janson S. (2015) Current parental attitudes to upbringing practices in Finland and Sweden thirty years after the ban on corporal punishmentChild Abuse Review, Volume 24, Issue 6, 2015, Pages 409–417.

Svensson B, Eriksson UB, Janson S. (2013) Exploring risk for abuse of children with chronic conditions or disabilities – parent's perceptions of stressors and the role of professionals. Child, Care, Health & Development 2013 Nov; 39(6):887-93.

Wolfe I, Thompson M, Gill P, Tamburlini G, Blair M, van den Bruel A, Erich J, Pettoello-Mantovani M, Janson S, Karanikolos M, McKee M. (2013) Health services for children in Western Europe. The Lancet 2013 Apr 6;381(9873):1224-34

Frisch M, Janson S et al. (2013) Cultural bias in AAP’s technical report and policy statement on male circumcision. Pediatrics 2013; 131(4):796-800.

Janson S. (2014) Children left behind. Invited Editorial. Acta Paediatrica 2014, June; 103(6)

Svensson B, Janson S, Andershed H. (2015) Swedish Pre-school teachers' temporary and lasting concern for children at risk of maltreatmentEarly Childhood Education (2015) 43:495–503. 

Jernbro C, Tindberg Y, Lucas S & Janson S. (2015) Quality of life among Swedish school children who experience multitype child maltreatment. Acta Paediatrica 2015;104:320-325.

Timpka T, Janson S, Jacobsson J, Ekberg J, Dahlström J, Kowalski J, Bargoria V, Mountjoy M 6 Svedin CG. (2015) Protocol design for large-scale cross-sectional studies of sexual abuse and associated factors in individual sports: Feasibility study in Swedish athletes. J Sports Science and Medicine 2015; 14:178-87.

Svenska publikationer

Jernbro C & Janson S. (2017) Våld mot barn 2016. En nationell kartläggning. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Janson S. (2013) Misshandel i barndomen ökar risken för kriminellt beteende. Tidskrift för Kriminalvård 2013;68(2):4-6.

Dahlquist G. Janson S. (2013) Kräv vetenskaplig evidens för surrogatmoderskap. Debattartikel. Läkartidningen 2013;(25-26).

Janson S. (2013) (Gästredaktör) Temanummer om barnmisshandel i tidskriften Barnläkaren 2013 (5: sept.).

Dahlquist G & Janson S. (2003) Barn och ungdomar –sårbara ”osynliga” anhöriga. Debattartikel. Läkartidningen 110;(45):2003.

Lahne K, Otterman G, Janson S. (2013) Förbättrade skyddsutredningar vid oklara dödsfall hos barn. Läkartidningen 2013;(46):2061-2063.

Janson S, Malmberg F. (2014) Alla barn måste skyddas från kränkningar. Medicinsk kommentar (samt redaktörskap för LT special: Barn som far illa). Läkartidningen 2014;111(47):2090.

Bokkapitel

Janson S. (2012) Barn som far illa. Kap. 8 i Köhler M. Barn i Malmö: Olika livsvillkor ger ojämlik hälsa. Kommissionen för ett hållbart Malmö 2012.

Janson S. (2013) Den ekonomiska krisens inverkan på barnfamiljerna. Kap 9 i Rantakeisu U, Starrin B, Janson S, Kalander M. Dåliga tider. Lund: Studentlitteratur 2013. ISBN 978-91-44–09522-6.

Janson S. (2014) Att bevaka barns rätt till en god hälsa. Kap 14 i Cederborg AC & Warnling –Nerep W (redaktörer). Barnrätt – en antologi. Stockholm: Norstedts Juridik 2014. ISBN 978-91-01781-3.

Senast uppdaterad: 2021-11-18