Mellan mäns händer : kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Information om publikationen

Jenny Westerstrands avhandling "Mellan mäns händer" (2008) handlar om internationell rätt på området prostitution och människohandel för sexuella ändamål och om den internationella debatten om prostitution och trafficking. Hon studerar FN:s, EU:s och Europarådets viktigaste dokument rörande prostitution/människohandel samt de olika förståelser som hörs i debatten om dessa fenomen. Westerstrand diskuterar också rättsligt material samt de olika förståelserna i ljuset av olika, sinsemellan konkurrerande, förståelser av sexualitet, kön och kvinnors mänskliga rättigheter. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18