Abused women : health, somatization, and posttraumatic stress

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2007
  • ISBN: 978-91-85831-90-6
  • Författare: Lotta Samelius
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Avhandlingen visar att mer än en fjärdedel av alla kvinnor någon gång i livet varit utsatta för övergrepp. De flesta av dessa lider på något sätt av övergreppen, även lång tid efteråt.

Studien baseras på 4 150 kvinnor slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret i Östergötlands län. I studien undersöks förekomst av fysiska, sexuella och psykiska övergrepp. Deltagarna besvarade frågeformuläret ”Abuse screening inventory” (t.ex. ”Har någon någonsin slagit dig, bitit dig, försökt strypa dig eller kastat saker på dig så att du blivit mycket rädd?”).

Nära 20 procent av kvinnorna rapporterade fysiska respektive psykiska övergrepp; knappt 10 procent hade varit med om sexuella övergrepp. De sexuella övergreppen, liksom fysiskt våld mot vuxna kvinnor, hade i de allra flesta fall begåtts av en närstående mansperson.

De kvinnor som hade varit utsatta för övergrepp hade mer problem i form av depression, ångest och störd sömn, samt mer sjukskrivning och arbetslöshet under det senaste året. De hade oftare kroppsliga besvär som läkarna inte kunnat hitta någon orsak till än kvinnor som inte varit med om övergrepp. En mindre grupp av kvinnorna i studien fick sedan mer ingående frågor. De flesta av dessa hade inte polisanmält övergreppen. Mindre än hälften hade sökt professionell hjälp för sina problem. En tredjedel av de kvinnor som upplevt sexuella övergrepp hade aldrig tidigare berättat om övergreppen för någon. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18