Healing the trauma of domestic violence

: a workbook for women

  • Utgivningsår: 2004
  • ISBN: 1-57224-369-4 (pbk.)
  • Författare: Edward S. Kubany, Janet R. Laconsay, Mari A. McCaig
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

I den här boken ger experter på våld i nära relationer en unik ingång till behandling av posttraumatiskt stressynddrom (PTSD). Behandlingen syftar till att hjälpa kvinnor att bearbeta trauman orsakade av våld i nära relation och hjälpa kvinnorna att gå vidare i livet. Boken redogör för särskilda problem associerade med PTSD och innehåller konkreta råd och tips.