Carolina Överlien

Carolina Överlien, Carolina Överlien

Titel: Professor i socialt arbete

Lärosäte: Stockholms universitet

Annan hemvist: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Oslo)

E-post: carolina.overlien@socarb.su.se

Webbsida: Carolina Överliens forskarpresentation vid Stockholms universitet

Presentation

Carolina Överlien forskar om barn och unga i utsatta livssituationer. Speciellt har hon ägnat sig åt kvalitativa studier om barn och unga som är utsatta för omsorgssvikt, våld och sexuella övergrepp i hemmet, och i synnerhet de barn som upplever våld i hemmet och som bor på kvinnojourer. Under senare år har hon arbetat med studier som handlar om ungas våld i nära relationer. 

Publikationer i urval

Korkmaz, Sibel, Øverlien, Carolina & Lagerlöf, Hélène (2020). Youth intimate partner violence: Prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence. Nordic Social Work Research, 12:4, 536-551. 

Korkmaz, Sibel & Øverlien, Carolina (2019). Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies 23:3, 371-387. 

Øverlien, Carolina (2018). Våld mellan ungdomar i nära relationer. Digitala medier och utövande av kontroll. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 1, vol. 25, 2018.

Hellevik, Per & Øverlien, Carolina (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, Vol 44, Issue 7, 2016. 

Øverlien, Carolina (2015). Ungdom, vold og overgrep –  skolen som forebygger og hjelperOslo: Universitetsforlaget.

Øverlien, Carolina (2012) "He didn't mean to hit mom, I think": Positioning, agency and point in adolescents' narratives about domestic violence. Child & Family Social Work, Volume 19, Issue 2, May 2014, pages 156–164.

Överlien, Carolina (2012). Våld i hemmet – barns strategier. Malmö: Gleerups förlag.

Øverlien, Carolina (2011). Abused women with children or children of abused women? A study of conflicting perspectives at women's refuges in Norway. Child & Family Social Work, 16, 171-80.

Överlien, Carolina (2010). Children exposed to domestic violence – what have we concluded and challenges ahead. Journal of Social Work, Nr. 10, Vol. 1) 2010, s. 80-97.

Øverlien, Carolina, Jacobsen, Marit & Evang, Are (2009). Barns erfaringer fra livet på krisesenter. En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport nr. 2/2009).

Källström, Åsa & Øverlien, Carolina (2008). "Etiska dilemman i tolkande forskning med barn som upplevt våld". I G. Dahlkild-Öhman, M. Eriksson, Å. Källström & E. Näsman (Red.) Barns röster om våld: att tolka och förstå (pp. 25-42). Malmö: Gleerups.

Øverlien, Carolina (2007). "Ett liv i pappas våld. Att stödja barn som upplever våld i hemmet". I E. Hagborg & U. Forinder (Red.) Stödgrupper før barn och ungdomar. En metod i tiden (pp. 239-253). Lund: Studentlitteratur AB.

Överlien, Carolina (2007). Barn som upplever pappas våld mot mamma – vad säger forskningen?. Nordisk sosialt arbeid, vol. 4(27), 2007, s. 238-250.

Överlien, Carolina & Hydén, Margareta (2007) Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pappas våld mot mamma. Barn, nr. 1, 2007, s. 9-25. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18