Carolina Överlien

Carolina Överlien, Carolina Överlien

Titel: Docent i socialt arbete

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete (Stockholms universitet), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Oslo)

E-post: carolina.overlien@nkvts.no

Presentation

Carolina Överlien forskar om barn som upplever våld i hemmet och barn på kvinnojourer.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel projekt 1
STIR – Safeguarding Teenage Intimate Relationships

Beskrivning
Studien görs i samarbete med fem andra universitet och länder i Europa. Studien handlar om tonåringar och våld i nära relationer online/offline.

Titel projekt 2
En barndom på kvinnojour

Beskrivning
Barn som bor upprepade gånger på en kvinnojour intervjuas om deras livssituation, med särskild fokus på skola och relationer.

Publikationer i urval

Korkmaz, Sibel & Øverlien, Carolina (2019). Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies (e-pub ahead of print). Publikationen i fulltext

Øverlien, Carolina (2015). Ungdom, vold og overgrep –  skolen som forebygger og hjelper. Oslo: Universitetsforlaget. Publikationen i fulltext

Øverlien, Carolina (2012) "He didn't mean to hit mom, I think": Positioning, agency and point in adolescents' narratives about domestic violence". Child & Family Social Work, Volume 19, Issue 2, May 2014, pages 156–164. Mer information om publikationen

Överlien, Carolina (2012). Våld i hemmet – barns strategier. Malmö: Gleerups förlag. Mer information om publikationen

Øverlien, Carolina (2011). "Abused women with children or children of abused women? A study of conflicting perspectives at women's refuges in Norway". Child & Family Social Work, 16, 171-80. Mer information om publikationen

Överlien, Carolina (2010). "Children exposed to domestic violence – what have we concluded and challenges ahead". Journal of Social Work, Nr. 10, Vol. 1) 2010, s. 80-97. Publikationen i fulltext

Øverlien, Carolina., Jacobsen, Marit., & Evang, Are. (2009). Barns erfaringer fra livet på krisesenter. En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport nr. 2/2009). Mer information om publikationen

Källström, Å., & Øverlien, C. (2008). "Etiska dilemman i tolkande forskning med barn som upplevt våld". I G. Dahlkild-Öhman, M. Eriksson, Å. Källström & E. Näsman (Red.) Barns röster om våld: att tolka och förstå (pp. 25-42). Malmö: Gleerups. 

Øverlien, C. (2007). "Ett liv i pappas våld. Att stödja barn som upplever våld i hemmet". I E. Hagborg & U. Forinder (Red.) Stödgrupper før barn och ungdomar. En metod i tiden (pp. 239-253). Lund: Studentlitteratur AB.

Överlien, Carolina (2007). "Barn som upplever pappas våld mot mamma - vad säger forskningen?". Nordisk sosialt arbeid, vol. 4(27), 2007, s. 238-250. Publikationen i fulltext

Överlien, Carolina & Hydén, Margareta (2007) "Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pappas våld mot mamma". Barn, nr. 1, 2007, s. 9-25.