Barn i skuggan av våldet

Information om publikationen

Inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri finns en specialmottagning för barn som bevittnat familjevåld. Man har där arbetat fram en metod för gruppbehandling av förskolebarn. I denna rapport beskrivs ingående hur behandlarna går till väga i sitt arbete med barnen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18