Karin Grip

Karin Grip, Karin Grip

Titel: Fil.dr i psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lärosäte: Göteborgs universitet, Umeå universitet

Institution: Institutionen för psykologi

E-post: karin.grip@psy.gu.se

Webbsida: Karin Grips forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Karin Grip bedriver utvärderingsforskning kring stödinsatser och behandling till barn som bevittnat våld mot sin förälder. Ett annat område som Karin Grip är intresserad av är anknytningsrelationer och anknytningsforskning.

Forskningsprojekt

Titel på projekt 1:
Förstudie om Barnklubben - en evidensbaserad stödmodell för barn som upplevt våld mot sin mamma.

Beskrivning av projektet:
Förstudie om Barnklubben - en evidensbaserad stödmodell för barn som upplevt våld mot sin mamma, är en första implementeringsstudie av The Kids Club (Barnklubben) i Sverige – en metod utvecklad för att stödja barn som bevittnat våld mot sin förälder. Projektet involverar socialtjänstens individ- och familjeomsorgs enheter i Karlstad, Kristinehamn och Forshaga.

Tidsperiod:
September 2012 till december 2013.

Finansiär:
Brottsoffermyndigheten

Titel på projekt 2:
iRisK

Beskrivning av projektet:
iRisK - insatser, risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn, är ett projekt som rör utveckling av instrument/metod för risk- och skyddsbedömningar av våldsutsatta barn 0-17 år, stödinsatser till barn som bevittnat våld mot förälder och eventuellt varit utsatta för direkt våld från förälder. Projektet involverar enheter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, socialtjänstanknutna verksamheter samt BUP-mottagningar i Trollhättan, Karlstad, Göteborg, Skövde, Ronneby och Stockholm.

Tidsperiod:
November 2011 till april 2015.

Finansiär:
Socialstyrelsen

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1:
Docent Åsa Källström, Örebro universitet.

Projekt 2:

Professor Anders Broberg, fil.lic Ole Hultmann, fil.dr. Ulf Axberg, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Professor Kjerstin Almqvist, doktorand Helena Draxler och projektkoordinator Petra Appell, Karlstad universitet, Docent Åsa Källström, Örebro universitet och doktorand Clara Iversen, Uppsala universitet och professor Maria Eriksson, Mälardalens högskola.

Publikationer i urval

Grip, K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A.G. (2013) Children exposed to IPV and the reported effects of psychosocial interventions. Violence & Victims 2013;28(4):635-55. 

Grip, K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A.G. (2014) Perceived quality of life and health complaints in children exposed to intimate partner violence. Journal of Family Violence 29:681-692. 

Grip, K. & Broberg, A. (2013) Utvärdering av stödinsatser för mammor som utsatts för våld i en nära relation av manlig partner. Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet. 

Grip, K. (2012) The damage done: children exposed to intimate partner violence and their mothers: towards empirically based interventions in order to reduce negative health effects in children. Avhandling. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Grip, K., Almqvist, K. & Broberg, A.G. (2012) Maternal report on child outcome after a community-based program following intimate partner violence. Nordic Journal of Psychiatry, 66, 239-247. 

Almqvist, K., Georgsson, A. Grip, K. & Broberg, A. (2012) Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld – erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram. Rapport Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Grip, K., Almqvist, K. & Broberg, A.G. (2011) Effects of a group-based intervention on psychological health and perceived parenting capacity among mothers exposed to intimate partner violence (IPV): A preliminary study. Smith College Studies in Social Work, 81; 1, 81-100. 

Broberg, A., Almqvist, L., Almqvist, K., Axberg, U., Eriksson, M., Forssell, A., Grip, K., Iversen, C., Källström Cater, Å. & Sharifi, U. (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering. Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet. 

Grip, K., Almqvist, K. och Broberg, A. (2010) Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner - före och efter deltagande i Bojens grupprogram. Rapport Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18