Asylum-seeking Women. Violence and Health.

Results from a Pilot Study in Scotland and Belgium

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2009
  • Avsändare: London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), Scottish Refugee Council (SRC)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 33

Information om publikationen

Denna rapport kartlägger asylsökande kvinnors erfarenheter av våld och hur våldet påverkar hälsan för dessa kvinnor.

Få studier behandlar kvinnors erfarenheter av våld i hela migrationsprocessen; ofta fokuseras enbart på vad som hänt i ursprungslandet. Denna studie undersöker även våldsutsatthet på flyktingmottagningar, i flyktingläger, vid olika gränsposter och inte minst i det nya uppehållslandet.

Hela 70 procent av de omkring 150 kvinnorna i studien uppgav att de någon gång varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. 60 procent uppgav att deras barn hade bevittnat våldet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18