Anna L Jonhed (Forssell)

Anna L Jonhed (Forssell), Anna L Jonhed

Titel: Fil.dr och lektor i socialt arbete

Lärosäte: Örebro universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post: anna.l.jonhed@oru.se

Webbsida: Anna L Jonheds forskarpresentation vid Örebro universitet

Presentation

Läs en intervju med Anna L Jonhed i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Barns relation till pappa i fokus för forskning"

Publikationer i urval

Jonhed, A. L. (2018) Barns upplevelser av våld. I Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen (red.) Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik. p. 161-169. Stockholm: Liber

Jonhed, A. L. (2018) Att bevittna våld i föräldrarelationen – konsekvenser för barn. I Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen (red.) Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik. p. 170-178. Stockholm: Liber

Jonhed, A. L. (2018) Föräldrarnas separation och samhällets ansvar. I Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen (red.) Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik. p. 179-190. Stockholm: Liber

Jonhed, A. L., Källström, Å. & Glatz, T. (2018) Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen. I Bruhn, Anders & Källström, Åsa (red.) Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person. p. 138-153. Stockholm: Liber

Jonhed, A. L. & Bennich, M. (2018). Samverkansrelationer mellan socialarbetare och andra yrkesgrupper. I Bruhn, Anders & Källström, Åsa (red.) Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person. p. 262-278. Stockholm: Liber

Forssell, A. (2016) Better safe than sorry? Quantitative and qualitative aspects of child-father relationships after parental separation in cases involving intimate partner violence. Thesis. Örebro studies in Social work 17. Örebro: Örebro university. 

Forssell, A.M. & Cater, Å. (2015) Patterns in Child–Father Contact after Parental Separation in a Sample of Child Witnesses to Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence, 30(3): 339-349. 

Cater, Å & Forssell, A.M. (2014) Descriptions of fathers' care by children exposed to intimate partner violence (IPV) – relative neglect and children's needsChild and family social work, 19, 185-193. 

Broberg, A., Almqvist, L., Axberg, U., Grip, K., Almqvist, K., Sharifi, U., Cater Å K., Forssell, A., Eriksson, M. & Iversen, C (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Författarna och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18