Lisa Kerker

Lisa Kerker, Lisa Kerker

Titel: Doktorand i offentlig rätt, jur.kand., fil.mag.

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Juridiska fakulteten

E-post: lisa.kerker@jur.lu.se

Webbsida: Lisa Kerkers forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Lisa Kerker är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. 

Forskningsprojekt

Lisa Kerkers avhandlingsprojekt i migrationsrätt handlar om vilka roller den svenska migrationsrätten spelar och kan spela ifråga om skydd från våld i en nära relation vid anhörigmigration.

Avhandlingsprojektets övergripande syfte är att belysa rättsläget ifråga om i vilken utsträckning svensk migrationsrätt tillhandahåller skydd från våld i nära relationer i kontexten anhörigmigration till Sverige och att analysera olika roller som migrationsrätten spelar och skulle kunna spela rörande sådant skydd.

Tidsperiod: 2013–

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Handledare: professor Titti Mattsson och docent Rebecca Thorburn Stern

Senast uppdaterad: 2021-11-18