Domestic violence at the margins: readings on race, class, gender, and culture

  • Utgivningsår: 2009
  • ISBN: 0-8135-3569-7 (hardcover : alk. paper)
  • Redaktör: Christina Pratt, Natalie J. Sokoloff
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Denna antologi antar ett intersektionellt perspektiv på våld i nära relationer och riktar fokus mot marginaliserade grupper och kritiserar förenklande kulturrelativistiska förklaringsmodeller. Medverkande författare är teoretiker från en rad olika akademiska discipliner: juridik, medicin, kulturstudier, psykologi, pedagogik, statsvetenskap, sociologi och religionsvetenskap. Även aktivister, hjälparbetare och praktiker bidrar. Sammantaget vill boken ifrågasätta stereotypa bilder av misshandlade kvinnor.