”Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än”. Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp.

Forskningsrapport 1: 2010

Information om publikationen

Rapporten sammanfattar resultaten från ett forskningsprojekt om 45 tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp, med fokus på psykologiska personlighetsbeskrivningar samt en kartläggning av hur pojkarna upplevde sin uppväxt, sin nuvarande situation och de övergrepp som de hade begått. Med hjälp av bland annat självskattningsskalor och intervjuer ges en fördjupad insikt i pojkarnas bakgrund, personlighet och förmåga till självreflektion men även kunskap om övergreppens karaktär.

Senast uppdaterad: 2021-11-18