Mäns våldsutövande – barns upplevelser

: en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2006
  • ISBN: 91-38-22620-0
  • Författare: Dag Balkmar, Helene Biller
  • Redaktör: Maria Eriksson
  • Avsändare: Regeringskansliet
  • Typ: Antologi, Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Rapporten redovisar resultaten från ett tredelat uppdrag:

att kartlägga och beskriva verksamheter som arbetar för att få män som utövar våld att upphöra med sin våldsutövning mot kvinnor och barn;

att kartlägga och beskriva verksamheter som riktar sig till flickor och pojkar som lever med mäns våld mot kvinnor; 

samt att ge förslag på former och modeller för hur den samlade kunskapen i dessa verksamheter kan utvecklas och spridas, samt överväga om, och i sådana fall ge förslag på former och modeller för hur kunskapen från dessa verksamheter kan samordnas med kunskapen från verksamheter för våldsutsatta kvinnor.

Senast uppdaterad: 2021-11-18