Förövarpsykologi : om våldtäkt, incest och pedofili

  • Utgivningsår: 1999
  • ISBN: 91-27-06179-5 (inb.) ; 200:00
  • Författare: Elisabeth Kwarnmark, Inga Tidefors
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Med utgångspunkt i psykodynamisk teori vill författarna till denna bok ge en bild av sexualbrottsförövares psykologiska bakgrund. De ställer frågan: Vad vill förövarna säga oss med sina gärningar? Grundsynen är att förövarna är människor som orsakar andra människor lidande utifrån ett eget stort lidande. Författarnas utgångspunkt är att kunskap om ett beteende underlättar möjligheten att förändra det. På så sätt blir behandlingen av förövaren också ett sätt att värna om offret.

Senast uppdaterad: 2021-11-18