Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige

– en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01

Information om publikationen

Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag. Målet är att öka kunskapen inom området och att undersöka motiven till att flickor utsätts liksom de sociala och medicinska konsekvenserna av ingreppet.

Rapporten lyfter fram de centrala teoretiska perspektiv som debatten utgår ifrån och hur olika vetenskapliga discipliner närmat sig frågan. Tongivande internationell forskning diskuteras i rapporten samt analys av framtida forskningsbehov.

Senast uppdaterad: 2021-11-18