Att fråga kvinnor med olika etnisk och kulturell bakgrund om våld i en nära relation

– en fokusgruppsstudie

Information om publikationen

"Att fråga kvinnor med olika etnisk och kulturell bakgrund om våld i en nära relation" är ett av kapitlen i antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen" där NCK har samlat Sveriges ledande experter för att belysa och analysera förutsättningarna om att rutinmässigt fråga kvinnor som söker den svenska hälso- och sjukvården om våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18