Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen.

NCK-rapport 2010:4

Information om publikationen

I antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" har NCK samlat experter från ett antal olika delar av hälso- och sjukvården, bland annat primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri. Samtliga är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. Några områden som tas upp i antologin är våldets konsekvenser för hälsan, ungas utsatthet, barn som lever med våld i hemmet samt mäns och äldres utsatthet för våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18