Hur hanteras frågor om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården internationellt?

En litteraturöversikt

Information om publikationen

"Hur hanteras frågor om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården internationellt?" är ett av kapitlen i antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen" där NCK har samlat Sveriges ledande experter för att belysa och analysera förutsättningarna om att rutinmässigt fråga kvinnor som söker den svenska hälso- och sjukvården om våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18