Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Information om publikationen

"Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor" är ett av kapitlen i antologin Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen där NCK har samlat Sveriges ledande experter för att belysa och analysera förutsättningarna om att rutinmässigt fråga kvinnor som söker den svenska hälso- och sjukvården om våld.