Mäns utsatthet för våld i nära relationer – mötet med hälso- och sjukvården

Information om publikationen

"Mäns utsatthet för våld i nära relationer" är ett av kapitlen i antologin Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen där NCK har samlat Sveriges ledande experter för att belysa och analysera förutsättningarna om att rutinmässigt fråga kvinnor som söker den svenska hälso- och sjukvården om våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18