Att fråga om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården kräver utbildning

Information om publikationen

"Att fråga om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården kräver utbildning" är ett av kapitlen i antologin Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen där NCK har samlat Sveriges ledande experter för att belysa och analysera förutsättningarna om att rutinmässigt fråga kvinnor som söker den svenska hälso- och sjukvården om våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18