Prostitution i Norden.

Forskningsrapport

Information om publikationen

Prostitution och människohandel är ett tema som debatteras flitigt i Norden. Ämnena väcker känslor och starka åsikter. Media tecknar en bild av prostitution, men fördjupad kunskap om situationen presenteras och diskuteras sällan. I denna rapport presenteras resultat från forskningsprojektet Prostitution i Norden, som genomförts av Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM).

Senast uppdaterad: 2021-11-18